Ismét várja a Falufejlesztési Társaság a Kemény Bertalan Falufejlesztési Díjra történő jelöléseket

majort
2023. 12. 04., h – 10:09

Idén is díjazza a Falufejlesztési Társaság a falu- és tanyagondokokat, valamint a vidék és falufejlesztőket. Az átadó ünnepségre szertettel várnak minden érdeklődőt.

A Falufejlesztési Társaság 13/2008. (VII.17.) számú határozatával, Kemény Bertalan tiszteletére, mint a Falufejlesztési Társaság megalapítója és a falugondnoki szolgálat létrehozója emlékének megőrzésére, „KEMÉNY BERTALAN FALUFEJLESZTÉSI DÍJ” -at alapított.

A díj alapításának célja, hogy erkölcsi elismerése legyen mindazon természetes személyeknek, országhatáron belül, illetve a Kárpát-medence területén, akik falugondnoki feladatukat 600 fő alatti lélekszámú településen és/vagy tanyás térségben legalább 5 éve, kiemelkedő színvonalon végzik, valamint a vidék és falufejlesztés elkötelezettjeként, a vidék és falufejlesztés tekintetében, szűkebb környezetükben, vagy országos szinten kiemelkedő eredményeket értek el.

Majd a szervezet 1/2016. (I.2.) számú határozatával megalapította a „KEMÉNY BERTALAN EMLÉKLAP” elismerést.

A Kemény Bertalan Emléklap azon felterjesztett személyek méltó elismerése, akik hosszú ideje (20 év) végzik a falu- és tanyagondnoki szolgálatukat. Az Emléklapot az elismert személy csak a rendezvény keretében, személyesen veheti át.

A javaslatot a felhívás mellékletét képező adatlap felhasználásával és a megjelölt mellékletek becsatolásával kell benyújtani 2024. február 23. péntek 12 óráig.

A javaslatokat a Díjbizottság értékeli és javaslatát 2024. március 14-ig jóváhagyásra a Falufejlesztési Társaság Elnöksége elé terjeszti.

A beérkezett ajánlások közül a Díjbizottság előnyben részesíti azokat a javaslatokat, amelyek az értékelési szempontrendszernek megfelelően kerülnek kifejtésre, a felterjesztésben a javaslattevőn túl, a javasolt személy munkáltatója, a települési önkormányzat, egyéb szervezet (pl. alapítvány, egyesület, intézmény) kisközösség, magánszemély is támogat. Az Elnökség a Díjbizottság javaslata alapján hozza meg döntését.

A díjátadó ünnepség 2024. évben április 12-én, pénteken 10 órai kezdettel, az alsómocsoládi Vendégház és Konferencia Központban (Rákóczi utca 12.) kerül megrendezésre.

A díjazottak a Kemény Bertalan Falufejlesztési Díjat személyesen vehetik át, akadályoztatásuk esetén előzetes egyeztetés alapján családtagjaik képviselhetik őket.

További részletekről az alábbi honlapon tájékozódhat:

https://falufejlesztesitarsasag.hu/

 

Forrás: Falufejlesztési Társaság
Fotó: Falufejlesztési Társaság

Letölthető állományok