MNVH15 - Terepi szakembereink – a területi felelős hálózat

majort
2023. 12. 04., h – 10:07

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 2011. évi újjászervezése és a megyei területi felelősi hálózat kialakítása Dr. Csatári Bálint nevéhez fűződik. Ő vetette fel annak ötletét, hogy „terepi szakemberek” segítségével, akik minden megyében jelen vannak, az MNVH a vidékfejlesztési szereplők közötti kapcsolat, összetartó erő legyen. A munkatársaktól elvárás a sokoldalúság, a mobilitás, a tanulási hajlandóság, a megyei kapcsolatrendszer megléte. Gyakorlatilag egy vidékfejlesztési menedzseri feladatot szánt feladatul Csatári Bálint a területi felelősöknek, akiket több körös felvételi eljárással, a megyei LEADER akciócsoportok és más helyi vidékfejlesztési szereplők egyetértésével választottak ki 2013. elején.

Hatalmas kihívás és élmény részt venni a területi felelősi munkában, a kollégák az információk átadása és a vidéki lakosságnak törtnő szakmai segítségnyújtás melett sokat tanulnak és tapasztalnak vármegyéjüket és az országot járva, jó példákat gyűjtve, konferenciákon, tanulmányutakon belföldön és külföldön egyaránt.

Csatári Bálint szakmai munkánk és a vidékfejlesztés alapfeltételének tekintette a helyi társadalmi tőkét, melynek feltérképezése volt tulajdonképpen a feladatunk

A vármegyei területi felelős a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat terepi szakembere, aki együtt dolgozik minden, az általa képviselt megyében élő és tenni akaró települési, térségi, megyei szervezettel és szakemberrel. A területi felelősök munkáját az Állandó Titkárság koordinálja, számukra szakmai segítséget és iránymutatást nyújtva.

A területi felelősök fő feladata a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat vármegyei szintű képviselete. E feladat részeként információs szolgáltatást nyújtanak, bemutatják a Hálózat aktuális tevékenységét, illetve megyei sajtókapcsolatok ápolásával elősegítik annak nyilvánosságát. Kapcsolatot tartanak a hálózati tagokkal, és aktívan hozzájárulnak a tagság bővüléséhez. Megyéjükben támogatják a Vidékfejlesztési Program által támogatott fejlesztések megvalósulását, a kiemelkedő példákból jó gyakorlatokat gyűjtenek. 

A területi felelős maga is kezdeményez különböző vidékfejlesztési projekteket, segíti az ott élő szakemberek egymásra találását, összefogását, az adott vidék szakmai és civil közösségeinek megerősödését.

Az MNVH területi felelős szakemberei kulcsfontosságú és nélkülözhetetlen szereplői a vidéknek, akik bővülő szakmai alapokon, sokszínű tudással és tapasztalattal, a bizalom és a kölcsönösség jegyében végzik országszerte tevékenységüket.

Elérhetőségeiket az alábbi oldalon megtalálhatják: https://www.mnvh.hu/contacts

 

Keressék őket bizalommal!

 

Szerző: MNVH
Fotó: MNVH