MNVH15 - Hálózat a magyar vidékért – 15 éves az MNVH

majort
2023. 12. 02., szo – 09:58

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 2008. december 2-án, éppen 15 éve alakult meg.

„Minden tagállam nemzeti vidéki hálózatot hoz létre, amely összefogja a vidékfejlesztéssel foglalkozó szervezeteket és közigazgatási szerveket.” (1305/2013/EU rendelet)

Minden Európai Uniós tagállamban kötelező nemzeti vidéki hálózat fenntartása és működtetése, azonban ennek feltételeit a tagországok maguk alakíthatják ki. Az Európa Tanács 2005. szeptember 20-i rendeletében (1698/2005/EK) kötelezővé tette a tagállamoknak, hogy a 2007-2013. közötti költségvetési időszak fejlesztési terveivel összhangban egy nemzeti vidékfejlesztési programot dolgozzanak ki, valamint előírta egy Európai Vidékfejlesztési Hálózat megalakítását. Ehhez kapcsolódóan a tagállamok számára kötelezővé tette a nemzeti vidékfejlesztési hálózatok létrehozását is. Hazánkban a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 2008. december 2-án, éppen 15 éve alakult meg.

A Hálózat megalakulása nem csak az Európai Unió előírása miatt vált időszerűvé. 2005 márciusában Glatz Ferenc akadémikus a Nemzeti Föld- és Vízgazdálkodási Stratégiai Bizottság elnökeként egy felhívással fordult a politikusok felé. Egy olyan hosszútávú vidékpolitikát szorgalmazott, mely együttműködésre és közös gondolkodásra sarkallta a politikusokat, tudósokat, vidékfejlesztési szakembereket, hogy népszerűsítsék széles körben a vidéktámogató politikai elveket. A kezdeményezésre elindult a „Párbeszéd a vidékért” mozgalom, mely tevékenysége folyamán elkészült az elnök tervtanulmánya „A vidéki Magyarország jövője” címmel, megalakult a Programtanács, létrejöttek munkacsoportok, akik ágazati anyagokat készítettek. Lakossági fórumokat szerveztek, melyek egyik fontos következtetése az volt, hogy nem csak az elszegényedés veszélye miatt kell a vidékkel foglalkozni, hanem azért, mert a vidék többet kínál az országnak, mint amit gondolnánk.

A mozgalom 2006 tavaszára előkészített egy „vidéktörvényt”, melyet az Országgyűlés plenáris vitára is tűzött, azonban az országgyűlési választások miatt a vitára már nem került sor. A mozgalom munkája 2006. után is folytatódott, egyesületi keretek között.

2007 májusában a Kormány megkezdte az Európai Tanács rendeletének végrehajtását, a miniszterelnök miniszerelnöki megbízottat, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium miniszteri biztost nevezett ki a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat felállítására.

A szakemberek, civilek és közigazgatásban dolgozó szakemberek részvételével létrejött Hálózatot kormányhatározat (1060/2008. (IX. 19.) Korm. h.) és FVM rendelet (131/2008. (X. 1.) FVM rendelet) szabályozta.

A Hálózat az EU-s iránymutatásoknak megfelelően decentralizált szervezet, azonban az FVM rendelet rendelkezik arról is, hogy az MNVH kistérségi szintű humán- és szakmai hátterét a Helyi Vidékfejlesztési Irodák biztosítsák.

A korabeli sajtóban olvashatjuk, hogy az MNVH működésére nagy várakozással tekintettek a vidékfejlesztők és a vidéken élők egyaránt. Az ezredforduló időszakában a hangsúly egyre inkább a vidékfejlesztésre, a vidéki térségek népességmegtartó erejének növelésére helyeződött. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat ezen célok eléréséhez biztosított hátteret a magyar vidék számára.

 

Szerző: MNVH
Fotó: MNVH