MNVH15 - Nemzetközi Együttműködéseink a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatban

majort
2023. 12. 15., p – 09:52

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat számos szakmai együttműködést és kapcsolatot tart fenn Európai Unión belüli és kívüli nemzetközi szervezetekkel és részt vesz különböző nemzetközi projektekben, melyek elsődleges célja a vidéki szolgáltatások fejlesztése és az innováció terjesztése a vidéki térségekben.

Az alábbi programok kiemelkedő példái a nemzetközi együttműködéseknek, melyek különböző területeken hoznak létre értéket és javítanak a vidéki közösségek életminőségén.

Access’R Projekt: Szolgáltatások Hozzáférhetősége a Vidéki Lakosság Számára

Az Access’R projekt, melyet a francia LEADER Szövetség kezdeményezett, egy olyan összefogás, melynek keretében a vidéki szolgáltatásokat vizsgálták meg, értékelték és fejlesztették tovább. Az MNVH egyike volt a projektben részt vevő nemzeti vidékfejlesztési hálózatoknak, melyek elkötelezettek a lakossági szolgáltatások javítása iránt.

A projekt során az innovatív megoldásokat és bevált gyakorlatokat keresték a vidéki közszolgáltatások fenntartására és megerősítésére. Az eredmények összegyűjtése és megosztása révén az Access’R közzétette a sikertörténeteket az oktatás, foglalkoztatás, egészségügy, lakhatás, közszolgáltatások, üzletfejlesztés, mobilitás és kulturális szolgáltatások területén.

ESPRIT Projekt: Tudáscsere a Vidéki Szolgáltatásokról és a Területi Innovációról

Az ESPRIT projekt az európai vidéki lakosság számára nyújtott szolgáltatásokhoz való megfelelő hozzáférés témakörére összpontosított. A projekt célja az volt, hogy bemutassa az egyes országokban bevált LEADER gyakorlatokat és innovációs megoldásokat a résztvevő szervezetek közötti tudáscsere révén.

Az MNVH itt is aktív szerepet vállalt, bemutatva a hazai jó gyakorlatokat, és segítve a vidéki térségek kihívásainak és válaszainak megismerését. A Cork 2.0 (Jobb életminőség a vidéki területeken) nyilatkozat elveit követő ESPRIT projekt összhangban állt az Európa 2020 stratégiával, és nagyban hozzájárult a vidékfejlesztési szervezetek szakértelmének növeléséhez.

Farm To Fork Academy: Fenntartható Agrárium Albániában

A Farm To Fork Academy egy nemzetközi együttműködés, melyet az Albán Nemzeti Vidéki Hálózat irányításával indítottak el. Célja, hogy a program keretében bemutassák a fenntartható mezőgazdasági megoldásokat és gyakorlatokat a partnerországokban.

Az MNVH ebben a projektben is együttműködő partnerként vett részt, bemutatva a MagosVölgy Ökológiai Gazdaság jó gyakorlatát az albán kistermelőknek. Ez a bemutató ékes példája volt annak, hogyan lehet egy gazdaságot környezet-, társadalom- és gazdaságbarát módon működtetni.

 

RURBEST: Vidéki Ifjúság Akcióban - Vidéktől Európának

 

A RURBEST projekt az Európai Uniós tagországok fiataljait kapcsolja össze, lehetőséget teremtve számukra a tapasztalatcserére és hálózatépítésre. Az ELARD (Európai LEADER Szövetség a Vidékfejlesztésért) kezdeményezte a projektet, mely az Erasmus+ program keretében valósult meg.

Az MNVH aktívan vesz részt a kezdeményezésben, a program keretében megvalósult nemzetközi konferenciákon bemutatva a résztvevő nemzetközi közönségnek néhány jó gyakorlatot és megoldási lehetőséget. A RURBEST nagymértékben hozzájárult a vidékfejlesztési szervezetek szakértelmének növeléséhez és kiemelkedő lehetőségeket teremtett a fiatalok részvételére és véleményük kifejtésére a vidéki jövőt érintő kérdésekben.

Ezek a nemzetközi együttműködések, melyekben az MNVH aktívan vesz részt, nemcsak a jó gyakorlatok megosztását szolgálják, hanem egyúttal hozzájárulnak a vidéki közösségek fejlődéséhez és a fenntartható jövő építéséhez Európában. Az ilyen kezdeményezések révén az MNVH továbbra is elkötelezett a vidéki területek életminőségének javításában és a közösségek erősítésében.

 

Szerző: MNVH
Fotó: ENRD