MNVH15 - A TRANSLEADER projekt

majort
2023. 12. 05., k – 12:10

A Transleader projekt, amelyet a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) LEADER Szakosztálya támogatott 2012 májusában indult útjára. Olyan mélyreható elemzést és összehasonlítást nyújtott a LEADER program végrehajtásáról, mely során - széleskörű nemzetközi kitekintésre törekedett a 2014-2020-as programozási időszak LEADER/CLLD-jére vonatkozóan.  

A program fő célja az volt, hogy segítséget nyújtson a különböző területi szinteken tevékenykedő szakembereknek a szakmai tudásuk fejlesztésében, és közös tanulási lehetőségeket biztosítson számukra.

A projektbe bevont országok kiválasztásakor a hangsúlyt arra helyezték, hogy olyan tagállamokat válasszanak, melyeknek sokszínű, több évtizedes tapasztalata van a LEADER programok megvalósításában. Ebből kifolyólag Finnország és Írország kiemelkedő mintaként szolgáltak az Európai Unióban, mellettük pedig Ausztria és Spanyolország került a vizsgálandó gyakorlatok közé, mint olyan országok, melyek közelebb állnak hazánk történelméhez és bürokráciájához. A projekt megvalósításában Magócs Krisztina, a VÁTI Nonprofit Kft. vezető tervezője, dr. Nemes Gusztáv, az MTA kutató-oktatója, Szabados Zsuzsanna, az Éltető Balaton Felvidékért, valamint Hutvágnerné Kasper Judit, a Bakonyért helyi akciócsoportok munkaszervezetének vezetője részt vett.

Az elemzés fő célja volt a LEADER program végrehajtásának bemutatása az egyes országok történetén, gazdasági és társadalmi jellemzőin, valamint a vidékfejlesztési programok alakulásának fényében. Az országtanulmányok részletesen tárgyalták az adott tagállam részvételét a LEADER programban, a helyi akciócsoportok kialakulását, működését és feladatait. Ezen kívül áttekintették a finanszírozás rendszerét és bemutatták a projektgenerálástól a döntéshozatali, végrehajtási és monitoring folyamatokat is. A tanulmányok hangsúlyt fektettek a többszintű kormányzásra, az együttműködések kérdéskörére és az együttműködések természetére, melyek kulcsszerepet játszanak a vidék fejlődésében. Természetesen nem maradhatott el a nemzeti vidéki hálózatok, érdekvédelmi szereplők és egy-egy mintaprojekt bemutatása sem.

Az elemzés tapasztalatai alapján megállapítható, hogy bár a LEADER program más és más arcot mutat minden vizsgált országban, vannak olyan alapvető feltételek, melyek kiemelten fontosak a program sikeres megvalósításához. Ezek közé tartozik a működő többszintű kormányzás, amelyben minden szinten és minden irányban (a helyi akciócsoportoktól az irányító hatóságig) valódi partnerség és együttműködés jellemző. Emellett a stabilitás, hosszú távú stratégiai megfontolások alapján történő vidékfejlesztés és a LEADER program formálása is elengedhetetlen. Az intézményeknek elegendő erőforrást kell biztosítaniuk a feladatok ellátásához, és a rendszernek stabil, átlátható környezetet kell teremteniük.

Az intézményesült tanulás és fejlődés szintén kiemelt fontosságú a LEADER program sikerében. Minden országban kialakultak olyan intézményes formák, melyek lehetővé teszik a tapasztalatok és tudás összegyűjtését, a tervek nyilvánossá tételét, valamint a problémák megoldását. Ennek révén a tudás megosztása és a közös tanulás lehetősége adott volt minden érintett szereplő számára.

A megszerzett tudás megosztása és a közös tanulás fórumainak gyarapítása érdekében 2012 novemberében két helyszínen előadások és irányított beszélgetések formájában történt meg a nemzetközi tapasztalatok megosztása, a LEADER-ben, illetve a közösség által irányított helyi fejlesztésekben várhatóan érintett hazai szervezetek és szereplők tapasztalatainak, ismereteinek és véleményének feltárása és rendszerezése. 2013. január végére elkészült a LEADER 2014-20-as hazai megvalósítására vonatkozó javaslat.

A TRANSLEADER projekttel elérhetővé váltak a hazai szereplők számára a LEADER megvalósítás európai tapasztalatai, jó gyakorlatai, tematikus bontásban, magyar nyelven, és a 2014-2020-as tervezésben érintett szervezeteket és döntéshozókat segítették a felkészülésben, mind a készülő tanulmányok ismeretanyagán, mind a következő időszak megvalósítási rendszerére vonatkozó javaslatokon keresztül.

A projekt lezárása után az összegyűjtött tanulmányok és javaslatok elérhetővé váltak a https://transleader.webnode.hu/ oldalon. Itt találhatók az országtanulmányok, az összehasonlító tanulmány, valamint a hazai gyakorlatra vonatkozó javaslatok is.

Ez a projekt megmutatta, hogy a LEADER programban rejlő potenciál kihasználásához és sikeres végrehajtásához elengedhetetlen a partnerség és az együttműködés mind a helyi, mind a nemzetközi szinteken.

 

Szerző: MNH
Forrás: transleader.webnode.hu, Magócs Krisztina: TRANSLEADER – Nemzetközi együttműködéssel a LEADER megközelítés eredményes megvalósításáért, Transleader összehasonlító tanulmány
Fotó: transleader.webnode.hu