Szabadon letölthető tanulmányok

Kisbodak Község Önkormányzata és a Duna-Régió Víziturisztikai Szövetség egyedülálló fejlesztése a Kisbodaki Vízi Kultúrház, a szigetközi Kisbodak településen. A Vízi Kultúrház a természeti ismeretterjesztő turizmus, az oktatás, a művelődés, a kutatás és a szervezett szabadidősport vállalt helyszíne. A Kultúrház égisze alatt elkészült Klemencz Henrik munkája, a „Szigetközi tájszavak és népies kifejezések gyűjteménye” című kiadvány. A gyűjtemény segíti a vidéki közösségek hagyományainak őrzését, de aktív szerepet is be tud tölteni a gyakorlati oktatás keretei között.
Kisbodak Község Önkormányzata és a Duna-Régió Víziturisztikai Szövetség egyedülálló fejlesztése a Kisbodaki Vízi Kultúrház, a szigetközi Kisbodak településen. A Vízi Kultúrház a természeti ismeretterjesztő turizmus, az oktatás, a művelődés, a kutatás és a szervezett szabadidősport vállalt helyszíne. A Kultúrház égisze alatt elkészült Klemencz Henrik munkája, a „Szigetközi tájszavak és népies kifejezések gyűjteménye” című kiadvány. A gyűjtemény segíti a vidéki közösségek hagyományainak őrzését, de aktív szerepet is be tud tölteni a gyakorlati oktatás keretei között.
Az „Iskolakertészet ökológiai szemlélettel gyakorlati kézikönyv 2020.” kiváló útmutató az ökológiai szemlélet megalapozásához, hiszen itt az ismeretek elsajátítása élmények útján történik. A kézikönyv célja, hogy az ökológiai gazdálkodás tágabb összefüggéseibe nyújtson betekintést. Akiket megérintett ez a gondolkodásmód, és megismerték az ökológiai gazdálkodás értékeit, hosszú távon nyitottabbá válhatnak az ökológiai előállítású termékek és az egészséges életmód iránt.
Az „Iskolakertészet ökológiai szemlélettel gyakorlati kézikönyv 2020.” kiváló útmutató az ökológiai szemlélet megalapozásához, hiszen itt az ismeretek elsajátítása élmények útján történik. A kézikönyv célja, hogy az ökológiai gazdálkodás tágabb összefüggéseibe nyújtson betekintést. Akiket megérintett ez a gondolkodásmód, és megismerték az ökológiai gazdálkodás értékeit, hosszú távon nyitottabbá válhatnak az ökológiai előállítású termékek és az egészséges életmód iránt.
A Biokultúra e-book sorozat az ökológiai gondolkodásmód terjesztése és az ökológiai előállítású termékek népszerűsítése céljából készült. A Magyar Biokultúra Szövetség gondozásában megjelent sorozat azok számára készült, akik kiskertjüket, balkonkertjüket ökológiai szemlélettel összhangban kívánják megművelni, és hangsúlyt fektetnek a bioélelmiszerek fogyasztására.
A Biokultúra e-book sorozat az ökológiai gondolkodásmód terjesztése és az ökológiai előállítású termékek népszerűsítése céljából készült. A Magyar Biokultúra Szövetség gondozásában megjelent sorozat azok számára készült, akik kiskertjüket, balkonkertjüket ökológiai szemlélettel összhangban kívánják megművelni, és hangsúlyt fektetnek a bioélelmiszerek fogyasztására.
A kert terápiás eszköz, a kertterápia eszköze. A kiadvány szerzőjének célja, hogy a gyakorlati példák bemutatásával gazdagítsa a tudatos kertterápia gyakorlatát, hozzájárulva a sajátos nevelési igényű gyerekek örömteli létéhez az iskolakertben. Hiszen nemzetközi szinten is kevés tapasztalat, kutatás, jógyakorlat áll rendelkezésre konkrét iskolakerti gyógypedagógiai lehetőségekről. A mű bemutatja az iskolakertek Gyógypedagógiai intézményekben betöltött szerepét, a kert használatának terápiás módjait, konkrét gyakorlati javaslatokat tesz az ajánlott foglalkozásokra bemutatva azok módszertanát, illetve a kert kialakításához és terápiás használatához gyakorlati tanácsokkal szolgál.
A kert terápiás eszköz, a kertterápia eszköze. A kiadvány szerzőjének célja, hogy a gyakorlati példák bemutatásával gazdagítsa a tudatos kertterápia gyakorlatát, hozzájárulva a sajátos nevelési igényű gyerekek örömteli létéhez az iskolakertben. Hiszen nemzetközi szinten is kevés tapasztalat, kutatás, jógyakorlat áll rendelkezésre konkrét iskolakerti gyógypedagógiai lehetőségekről. A mű bemutatja az iskolakertek Gyógypedagógiai intézményekben betöltött szerepét, a kert használatának terápiás módjait, konkrét gyakorlati javaslatokat tesz az ajánlott foglalkozásokra bemutatva azok módszertanát, illetve a kert kialakításához és terápiás használatához gyakorlati tanácsokkal szolgál.
A Zempléni élelmiszerturizmus a körforgásos és fenntartható gazdaságban című kiadvány a helyi termékek felfedezését olyan turisztikai tevékenységként mutatja be, amely a térségbe látogatók részéről a kulináris hagyományokat a regionális identitás és a kulturális örökség feledkezésének alappillérévé teszi és ennek megfelelően értékeli a helyi közösségekben hagyományosan elkészített ételeket és italokat.
A Zempléni élelmiszerturizmus a körforgásos és fenntartható gazdaságban című kiadvány a helyi termékek felfedezését olyan turisztikai tevékenységként mutatja be, amely a térségbe látogatók részéről a kulináris hagyományokat a regionális identitás és a kulturális örökség feledkezésének alappillérévé teszi és ennek megfelelően értékeli a helyi közösségekben hagyományosan elkészített ételeket és italokat.
A Helyi termékek felmérése és piacosítása a Zempléni fenntartható gazdaságban című kiadvány bemutatja a helyi termékek értékesítését előmozdító termelői piaci gyakorlatot, elemzi a térség vevőkörének összetételét, nagyságát és becslést ad a jelenlegi és jövőbeli kereslet értékére. A publikáció külön fejezetet szentel a helyi termékek értékesítését támogató civil szervezetek üzleti marketing koncepciójának, az úgynevezett „Zempléni kalákának”.
A Helyi termékek felmérése és piacosítása a Zempléni fenntartható gazdaságban című kiadvány bemutatja a helyi termékek értékesítését előmozdító termelői piaci gyakorlatot, elemzi a térség vevőkörének összetételét, nagyságát és becslést ad a jelenlegi és jövőbeli kereslet értékére. A publikáció külön fejezetet szentel a helyi termékek értékesítését támogató civil szervezetek üzleti marketing koncepciójának, az úgynevezett „Zempléni kalákának”.
Ma már senkit nem kell meggyőzni arról, hogy a mezőgazdaság stratégiai fontosságú terület. A korábbiaknál lényegesen keményebb elvárásrendszerrel kell szembenéznie az agrártermelésnek, amelynek egyszerre kell zöldnek és hatékonynak, versenyképesnek lennie. A látszólag feloldhatatlan ellentétre az innováció és általában a modern technológiák jelentik a megoldást. A 100 hazai mezőgazdasági innovációt bemutató kiadvány szerkesztői az elmúlt néhány év kiváló magyar kezdeményezéseit, eredményeit idézik fel az agrárium terültéről.
Ma már senkit nem kell meggyőzni arról, hogy a mezőgazdaság stratégiai fontosságú terület. A korábbiaknál lényegesen keményebb elvárásrendszerrel kell szembenéznie az agrártermelésnek, amelynek egyszerre kell zöldnek és hatékonynak, versenyképesnek lennie. A látszólag feloldhatatlan ellentétre az innováció és általában a modern technológiák jelentik a megoldást. A 100 hazai mezőgazdasági innovációt bemutató kiadvány szerkesztői az elmúlt néhány év kiváló magyar kezdeményezéseit, eredményeit idézik fel az agrárium terültéről.
A vidéki magyar konyhaművészet már-már elfelejtett hagyományainak megőrzését, felkutatását vállalta fel a Nagyegyházi Baráti Kör, mely immáron tizenegy éve rendez hagyományos főzőversenyeket. Ezek hozadékaként született meg a Vándorfakanál 2021 című kötet, a „Múlt üzen a jövőnek” alcímmel, amely a régió hagyományos élelmiszereit, receptjeit mutatja be.
A vidéki magyar konyhaművészet már-már elfelejtett hagyományainak megőrzését, felkutatását vállalta fel a Nagyegyházi Baráti Kör, mely immáron tizenegy éve rendez hagyományos főzőversenyeket. Ezek hozadékaként született meg a Vándorfakanál 2021 című kötet, a „Múlt üzen a jövőnek” alcímmel, amely a régió hagyományos élelmiszereit, receptjeit mutatja be.
A Budakeszi Vadaspark Nonprofit Kft. a méhek és beporzó rovarok jelentőségét hangsúlyozva minden esztendőben megrendezi a „Beporzók hétvégéje” című rendezvényét. Az esemény az idei esztendőben kiváló alkalmat szolgáltatott arra, hogy a Vadaspark megjelentesse legújabb foglalkoztató füzetét „Zümmögő” címmel. A kiadvány alsós gyermekek részérére készült, amelynek fő feladata a méhek iránti figyelem felkeltése.  A foglalkoztató füzetben szakmailag megalapozott tudásanyagot adnak át a gyermekek részére szórakoztató formában, amely alkalmas a méhészettel, a mézzel és a méhekkel kapcsolatos kompetenciák fejlesztésére.
A Budakeszi Vadaspark Nonprofit Kft. a méhek és beporzó rovarok jelentőségét hangsúlyozva minden esztendőben megrendezi a „Beporzók hétvégéje” című rendezvényét. Az esemény az idei esztendőben kiváló alkalmat szolgáltatott arra, hogy a Vadaspark megjelentesse legújabb foglalkoztató füzetét „Zümmögő” címmel. A kiadvány alsós gyermekek részérére készült, amelynek fő feladata a méhek iránti figyelem felkeltése.  A foglalkoztató füzetben szakmailag megalapozott tudásanyagot adnak át a gyermekek részére szórakoztató formában, amely alkalmas a méhészettel, a mézzel és a méhekkel kapcsolatos kompetenciák fejlesztésére.
A kiadvány a több éves múltra visszatekintő, rendkívül eredményes fajtamentő munka egyik állomásaként, annak eredményeit ismertetve és a továbblépés lehetőségeit kutatva jött létre.  A II. Világháborúig még törzskönyvvel rendelkező ősi magyar lófajta fennmaradásának lehetőségeit áttekintő, hiánypótló mű. A tenyésztésében eddig elért eredményeket is bemutatja a szerző, áttekintve és értékelve a fajta fennmaradásának lehetőségeit. A lótenyésztésben tevékenykedő szakemberek számára ad módot az új, fontos ismeretek elsajátítására, a legújabb kutatási, tenyésztési eredmények vagy egyéb, a gyakorlatban közvetlenül hasznosítható tapasztalatok megismerésére.
A kiadvány a több éves múltra visszatekintő, rendkívül eredményes fajtamentő munka egyik állomásaként, annak eredményeit ismertetve és a továbblépés lehetőségeit kutatva jött létre.  A II. Világháborúig még törzskönyvvel rendelkező ősi magyar lófajta fennmaradásának lehetőségeit áttekintő, hiánypótló mű. A tenyésztésében eddig elért eredményeket is bemutatja a szerző, áttekintve és értékelve a fajta fennmaradásának lehetőségeit. A lótenyésztésben tevékenykedő szakemberek számára ad módot az új, fontos ismeretek elsajátítására, a legújabb kutatási, tenyésztési eredmények vagy egyéb, a gyakorlatban közvetlenül hasznosítható tapasztalatok megismerésére.