Stratégiai párbeszéd a mezőgazdaság jövőjéről – az ELARD válasza Peter Strohschneider professzor levelére

majort
2024. 02. 08., cs – 09:21

A mezőgazdaság jövőjéről szóló stratégiai párbeszéd jegyében válaszolt a közelmúltban Thibaut Guignard, az ELARD elnöke Peter Strohschneider Professzor felvetéseire az ágazat előtt álló kihívásokat és jövőképet vizsgálva.

Az elnök kifejtette, hogy az ELARD örömmel támogatja a csoportot és szívesen vesz részt tevékenységükben és az alábbi válaszokat Peter Strohschneider adja kérdéseire adott válaszainkat.

- Hogyan jellemezné a kiindulópontot (hol tartunk, előttünk álló kihívások…) a fenntarthatóbb és rugalmasabb élelmiszerrendszer felé való átmenet tekintetében?

„Elsőként fontos arra felhívni a figyelmet, hogy mezőgazdaság nélkül nincsenek élénk vidéki térségek és élénk vidéki térségek nélkül már gazdák sem lesznek többé”- hangsúlyozta Thibaut Guignard.

„A LEADER/CLLD szemlélet nem szemben áll a gazdálkodókkal. Mi ugyanahhoz a KAP-hoz tartozunk és ugyanazokért a célokért dolgozunk: az élő vidéki térségekért és az egészséges élelmiszerrendszerért. Nagyon fontos, hogy a döntéshozók és a gazdák is megértsék, a vidéki térségek fejlesztése és a mezőgazdaság összekapcsolódik: egyik nélkül a másik sem tud létezni. Éppen ezért elengedhetetlen a helyi fejlesztés és a vidékfejlesztés a vidéki térségek és így a gazdálkodók megtartásához.

Ez az egyik fő kihívás: megértetni, hogy nem versenyzünk.

Egy másik probléma a súlyos bürokrácia. A KAP politika az évek során túlzottan bürokratikussá vált. Ennek egyszerűsítésére van szükség ahhoz, hogy újra elérhető legyen a gazdálkodók és vidéki lakosok számára. A vidéki térségeknek Európa-szerte közös igénye hogy gyakorlatias módon tovább egyszerűsítsék ezt a politikát, különösen a LEADER/CLLD projektek esetében.

A kifizetések késedelme egy másik olyan kihívás, amit nem szabad elfelejtenünk. A gazdasági visszaesés idejét éljük és sok gazdaság és vidéki vállalkozás pénzügyi nehézségekkel szembesül. Ebben a környezetben a KAP kifizetéseknek a valaha volt leggyorsabbaknak kellene lenniük, de nem azok. Például a 2023-2027 időszak kifizetései alig indultak el.

Ahogyan korábban említésre került, a vidékfejlesztés és a mezőgazdaság összekapcsolódnak. Mindez azt jelenti, hogy támogatják egymást és vannak megoldásaik a fenntarthatóbb és rugalmasabb élelmiszerrendszerre való áttérés tekintetében. A LEADER megközelítés a helyi szinthez legközelebb álló hálózatos együttműködés, amely több ágazatot is magában foglal és az alulról építkező kezdeményezésekre támaszkodik. A LEADER-en keresztül megvalósított helyi fejlesztési stratégiák a vidéki területek sokrétű igényei kielégítésének kulcsfontosságú és általában egyetlen eszközeként szolgálnak a KAP Stratégiai Tervekben. A KAP mezőgazdasághoz kapcsolódó tevékenységeiben a LEADER megközelítés:

  • növeli a termékek/szolgáltatások értékét az olyan jól megalapozott és innovatív helyi kezdeményezések támogatásával, amelyek nem feltétlenül felelnek meg más kritériumoknak (banki követelmények, nagyüzemi termelés követelményei)
  • garantálja a biztonságos ellátást a termelők megszervezésével és formális vagy informális csatornák és platformok létrehozásával a termelő és a fogyasztó közötti legrövidebb útvonal biztosítása érdekében (rövid ellátási lánc, bevásárló közösségek)
  • hálózatépítő képességének köszönhetően programokat szervez és valósít meg regionális, nemzeti (és nemzetközi) szinten egyaránt
  • növeli a bizalmat és garantálja a biztonságot saját minőségbiztosítási rendszerén keresztül, melyhez tagjai önkéntesen csatlakoztak”

- Hogyan foglalná össze a jövőbeli EU-s élelmiszerrendszer vízióját?-vetette fel Peter Strohschneider

„A jelenlegi élelmiszerrendszernek jelentős hatása van a klímaválságra és az emberi egészségre. Manapság az élelmiszerrendszerekhez köthető a globális üvegházhatású gázok kibocsátásának egyharmada és mindemellett növelik a túlsúlyos és az alultáplált emberek számát is.

Az élelmiszerrendszer átformálása politikailag kihívást jelentene, viszont óriási gazdasági és jóléti előnyökkel járna.

A jövőbeni EU-s élelmiszerrendszer sokkal gazdálkodó-, vidéki vállalkozás- és vidéki polgár-“barátabb”; jelenleg a túlzott bürokrácia és a felülről lefelé irányított fejlesztési politika a vidéki térségekben élő embereket elfordítja az egész EU-tól.

A jövőbeni EU-s élelmiszerrendszernek is szüksége lesz egy élő, változatos vidékre. A gazdák közösség, szolgáltatások és infrastruktúra nélkül nem tudnak gazdálkodni. Ez az, amiért a vidékfejlesztési támogatások és az olyan alulról-felfelé építkező fejlesztési mechanizmusok, mint a LEADER/CLLD a jövőben is döntő fontossággal bírnak majd a közvetlen mezőgazdasági kifizetések mellett. Fontos azt is felismerni, hogy a LEADER/CLLD is nehezen hozzáférhető és túlzott bürokráciától szenved, amelyet szintén orvosolni kell.

Amikor a közvetlen mezőgazdasági kifizetésekről beszélünk, a támogatások és adókedvezmények tekintetében megfontolandó a műtrágyákra, növényvédőszerekre és erdőirtásra támaszkodó, ártalmas nagyüzemi monokultúráktól való elmozdulás. Mindezek helyett azok felé a kisbirtokosok felé kellene irányítani a pénzügyi ösztönzőket, akik gazdaságaikat szén-dioxid elnyelővé tudják alakítani, mindezzel több élőhelyet biztosítva a vadon élő állatok számára.

Ahogyan korábban említésre került, a LEADER/CLLD támogatni tudja a mezőgazdaságot és a jövőbeni EU-s élelmiszerrendszert egyaránt. Ehhez azonban szükségünk van a KAP mezőgazdasági vidékfejlesztési támogatásainak megerősítésére. Sőt, a területi, részvételi és többszereplős megközelítésekhez kapcsolódó LEADER koncepciók és gyakorlatok is fontosak az EU élelmiszerrendszereinek megújítása szempontjából. A LEADER már most is sokat tesz a helyi termékek értékének növeléséért, a rövid ellátási láncok kialakításáért és az élelmiszerrendszer lokalizálásáért, de a megfelelő erőforrásokkal és feltételekkel még többet tudna tenni mindezért.”-fejtette ki az ELARD elnöke.

 

Forrás: elard.eu
Fotó: elard.eu