Horgásztó fejlesztés Ibrányban, a LEADER programban

majort
2021. 11. 20., szo – 08:28

A Közép-Szabolcsi Egyesület pályázatot írt ki a LEADER HACS területén lévő helyi vállalkozások versenyképességének növelése, helyi termék piacra jutásának segítése, népszerűsítése (VP6-19.2.1.-56-1-17) céljából. Ezt a lehetőséget megragadva valósította meg elképzelését Kovács Ferenc helyi vállalkozó, aki a Palocsa tónál bővítette a szolgáltatásokat a program segítségével.


A hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében kiemelten fontos a vállalkozások növekedési és foglalkoztatási potenciáljának javítása, gazdasági teljesítményének erősítése, amelyet azonban hátráltat a KKV szektor hagyományos tőkehiánya, valamint az ebből adódó elavult eszköz- és infrastrukturális ellátottsága.


A Közép - Szabolcsi LEADER HACS fejlesztési területéhez tartozó településeken az országos és megyei átlaghoz képest is elmarad a mikrovállalkozások száma. A társadalmi vállalkozások mennyisége minimális, a mezőgazdasági mikrovállalkozások által előállított termékek feldolgozottsági szintje és a hozzáadott értékük nem megfelelő, így azok versenyképessége alacsony.


A működő mikrovállalkozásoknál marketingtevékenység nincs vagy csak nagyon minimális és az erre a célra fordított költségek nem fejtik ki a gazdasági versenyképességet előmozdító hatásukat. A Felhívás célja a Közép - Szabolcsi LEADER HACS területén már meglévő vagy induló vállalkozások gazdasági fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése, új munkahelyek létrehozása volt.


Ezt a lehetőséget megragadva valósította meg elképzelését Kovács Ferenc helyi vállalkozó, aki fejlesztési elképzeléseit 2018-ban nyújtotta be az akciócsoporthoz. A tervezett projekt az Ibrány város külterületén, különleges építési övezetben lévő Palocsa nevet viselő horgásztó eszköz fejlesztésére irányult. Célul tűzte ki, hogy a horgásztó területén létrehoz és működtetni fog egy olyan tároló épületet, amely a tavat több célra igénybe vevők tárolási igényeit elégíti ki. 


A beruházás eredményeként megvalósult egy 26 m2-es, 2 helyiségből álló faépület és a raktározási, tárolási tevékenység kiszolgálására térköves rakodó terület került kialakításra. Az épület alkalmas arra, hogy a vállalkozásában működtetett horgásztó szolgáltatásait igénybe vevő horgászok, valamint a helyi és a térségben működő cégek rendezvényeinek megvalósításához szükséges használati eszközeiket biztonsággal, mindig elérhető és jól elkülönített módon, állagmegóvást biztosítva tudja megőrizni, tárolni. A rakodási területen a gépjárművekkel így már könnyen lehet mozogni és megközelíteni az új épületeket.


A Közép-Szabolcsi LEADER Egyesületnél jelenleg is nyitva van a helyi vállalkozások versenyképességének növelése, helyi termék piacra jutásának segítése, népszerűsítése céljára kiírt felhívás, így van lehetőség újabb pályázatok benyújtására. Ez a támogatási forma nagy segítség a kisvállalkozások számára. Így a mikrovállakozásoknak is van lehetőségük fejlesztésekre, melyek jó alapot adhatnak a későbbiek során nagyobb összegű beruházások megvalósítására is.


Szerző: Nagy Csilla
Fotó: Kovács Ferenc