KAP kitekintő - Food Act 13- A foglalkoztatást elősegítő és a szegénység csökkentését célzó körkörös élelmiszerelosztó program

majort
2024. 02. 22., cs – 10:12

A belgiumi Flandriában található W13 jóléti egyesület dolgozta ki a „Food Act 13” elnevezésű projektet, melynek keretében egy innovatív és hatékony logisztikai rendszert hoztak létre a helyi élelmiszer-elosztó központok számára Flandria délnyugati részén. Mindemellett a projekt arra is törekedett, hogy „aktiválja” a tartós munkanélkülieket és képzések segítségével felkészítse őket a munkaérőpiacra való újbóli belépésre.

Belgiumban több mint 240 000 ember fordul élelmiszersegély-szolgálatokhoz. Flandria délnyugati részén 5000 szegénységben vagy kiszolgáltatott helyzetben élő lakosnak van szüksége élelmiszersegélyre. Ennek ellenére ételeik egyharmada kidobásra kerül. Délnyugat-Flandriában 2018 vége előtt minden helyi élelmiszerelosztó szervezet gondoskodott a saját szükségleteiről, összegyűjtötte a feleslegessé vált élelmiszert a térségben és gyakran további ételt is vásárolt a szükségleteknek megfelelően. Azonban ez az egyéni megközelítés költséges volt és az ehhez szükséges regionális logisztikai hálózat hatékonysága fejlesztésre szorult. Az étel elosztásával kapcsolatos nehézségeken kívül további kihívás volt az alacsony foglalkoztatottság a térségben. Az alacsonyan képzett, tapasztalattal nem rendelkező állást keresők nehezen találtak belépő-szintű, magasszintű elvárások nélküli munkát. Különösen a migrációs háttérrel rendelkezők szembesültek ezzel a nehézséggel, hiszen ők teszik ki a térség alacsonyan-képzett munkakeresőjének legnagyobb részét. Ugyanakkor a munkaerőpiacon kereslet mutatkozott bizonyos állások iránt, különösen a logisztika területén. E különféle kihívások együttes kezelése érdekében jobb regionális szintű koordinációra volt szükség.

Erre az igényre és az élelmiszer-szegénységre - mint többéves cselekvési tervük kulcsfontosságú témájára - reagálva a W13 (14 délnyugat-flandriai helyi önkormányzat regionális szövetsége) úgy döntött, hogy a helyi projektet regionális szintre emeli. A projekt helyszíne Kortrijk és a Food Act nevet viseli.

A Food Act projekt fő célkitűzései és tevékenységei

 • Az élelmiszerpazarlás és a CO2 kibocsátás csökkentéséhez való hozzájárulás a regionális logisztikai rendszer hatékonyságának növelésével
 • Hozzájárulás a szegénység csökkentéséhez és segítségnyújtás a kiszolgáltatott helyzetben lévő embereknek
 • Munka- és képzési lehetőségek létrehozása a hátrányos helyzetben lévők számára, a tartós munkanélküliek és az alacsonyan képzettek munkaerő-piaci részvételének és foglalkoztatásának elősegítése a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem érdekében

2018-ban a Vidékfejlesztési Program alapjai tették lehetővé, hogy a Food Act projektet helyiről regionális szintre emeljék. Olyan kezdeti beruházásokra volt szükség, amelyekkel a projekt működését és a hatékony logisztikát biztosítani tudták. Mindehhez vásároltak egy teljesen felszerelt hűtőházat, két hűtőkocsit és más, kisebb értékű eszközöket, amelyekkel hozzájárultak raktáruk felújításához. Mindezen túl további alkalmazottakat vettek fel a projekt nagyobb léptékű megvalósítása céljából.

A projekt keretében új kapcsolatokat építettek más szervezetekkel (élelmiszer kiskereskedők, gazdálkodók, helyi élelmiszerbankok), ezzel fokozva az együttműködést az élelmiszergyűjtés és elosztás területén. A „just-in-time” logisztika és az élelmiszerelosztás hatékonyságának növelése érdekében a partnerek között szerepelt a Colruyt Group (az egyik legnagyobb kiskereskedő Belgiumban) és a nyugat-flandriai élelmiszerbank, valamint helyi élelmiszer-kiskereskedők, a régió szociális szervezetei, a helyi hatóságok és más flandriai élelmiszerelosztó szervezetek is.

Ezzel párhuzamosan a foglalkoztatás elősegítése és tartósan munkanélküliek képzése érdekében további partnerségeket hoztak létre.

A projekt keretében olyan képzési és innovatív tevékenység is megvalósulhatott, mint például a tanulási hálózatok kialakítása. Támogatást nyújt olyan témákban, mint az ügyfelek feltérképezése, élelmiszerbiztonság, közjóléti központokkal való együttműködés, tapasztalatcserék, közös vásárlás és erőforrás-megosztás. Mindemelett ehhez kapcsolódóan segítséget nyújt több más kapcsolódó területen (pl. élelmiszer-biztonság, cseretapasztalatok, együttműködés állami jóléti központokkal), valamint a nyelv-coaching és kompetencia alapú értékelések tekintetében egyaránt.

A projekt eredményei

 • 2018 óta összesen 130 fő – többségében fiatal - korábban hosszútávú munkanélküliséggel küzdő vagy létminimumon élő, különféle kulturális háttérrel rendelkező személy vett részt a projekt lebonyolításában
 • Indulása óta a Food Act 13 projekt egyedülálló köz- és magánszféra közötti együttműködést alakított ki
 • A projekt keretében 1 068 386 kg (6,4 millió EUR értékű) friss élelmiszert gyűjtöttek össze kiskereskedőktől és gazdaságokból, amelyet 60 helyi szervezetnek osztottak szét, ezzel 5 000 szegénységben élő családot támogatva
 • A friss élelmiszerek megmentésével hozzájárultak a hulladék és a CO2 kibocsátás csökkentéséhez
 • A projekt 11 hasonló kezdeményezés elindítását inspirálta
 • A flamand kormány elismeri a projekt egyedülálló, összekötő szerepét a különböző szakpolitikai területek tekintetében: szociális gazdaság, környezetvédelem fenntarthatóság és jólét

Legfontosabb tanulságok és javaslatok

 • partnerség kialakítása és egymás alapos megértésére való törekvés más érdekelt felekkel
 • a széleskörűen kialakított partnerség másokat is segít meggyőzni, hogy hozzájáruljanak vagy csatlakozzanak a projekthez
 • a félreértések elkerülése érdekében elengedhetetlen a jó kommunikáció az érdekelt felekkel
 • A számok fontosak a figyelem felkeltéséhez és a felvásárláshoz. A Food Act 13 projekt keretében 6,4 millió EUR értékű élelmiszert osztottak szét. Mindez a helyi önkormányzatot is meggyőzte arról, hogy támogassa a projektet.
 • Tanácsos megosztani a szakértelmet, eszközöket és a logisztikát, továbbá egyesíteni erőiket a folyamatos fejlesztés, a hatékonyság növelése és a finanszírozás érdekében.

A projekt történetét bemutató, angol nyelvű teljes összefoglaló megtekinthető a CAP Network honlapján.

 

Forrás: CAP Network
Fotó: CAP Network