MNVH15 - Vidéki innováció és hálózatosodás – Az MNVH első évei

majort
2023. 12. 03., v – 06:29

2016-ban egy tanulmánykötet készült a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat első éveiről. A szerkesztő, Czibere Ibolya személyes előszavát idézve:

„Csatári Bálint gondolatai kiválóan summázzák az elmúlt évtized vidékfejlesztésben lezajlott eseményeit, kiindulva az első átfogó vidékstratégia megalkotásának kísérletétől a lezáródó 2007–2015-ös európai uniós fejlesztési ciklusig. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (továbbiakban MNVH) 2008-ban alakult, létrehozásának körülményei nem elválaszthatók Magyarország uniós csatlakozásától. A vidék felzárkóztatását segítő vidéki hálózatok kiépítésére a 2007–2013-as időszakban álltak rendelkezésre először pénzügyi források. A hálózat már meglévő erőforrásokra épülve fejlődött, kialakításában hangsúlyos szerepet kaptak a LEADER akciócsoportok, a helyi közösségek és 2010-ig a helyi vidékfejlesztési irodák is.

Mezőszentgyörgyi Dávid tanulmányában az MNVH megalakulásától követi nyomon a szervezet tevékenységének jellemzőit, azok technikai és szakmai szervezésének legfontosabb állomásait. Átfogó összegzését adja annak az eltelt időszaknak, amely során a szervezet szakmai, tervezési és programozási segítségnyújtása bizonyítottan hozzájárult a magyar vidék fejlesztéséhez.

Czibere Ibolya tanulmányai szervezetszociológiai szempontok alapján elemzik az MNVH szervezeti struktúráját, irányítási rendszerét, és működésének hatékonyságát. A dokumentumelemzésre épülő fejezetek a stratégiaalkotástól a napi szintű munkaszervezésen át a jövőorientációig mutatják be a tipikus szervezeti magatartásokat, a cél-eszköz orientációkat, és az ebből fakadó szervezeti erősségeket és kockázatokat.

Kovách Imre a hálózatiság és a hálózati társadalom fogalmain keresztül írja le az MNVH hálózati működésének jellemzőit. A 2014-ben végzett online kutatás eredményeire és az MNVH hálózatához tartozó tagság adatainak elemzésére épülő tanulmány elsődleges célja a szervezet hálózati működésének, a hálózatiság kiterjedtségének és intenzitásának értékelése.

Csatári Bálint tanulmánya az MNVH elmúlt hét évének szakmai munkáját elemzi a 2014-ben végzett online kutatás eredményeire és az MNVH regisztrációs adatbázisára építve. Ennek keretében összegző értékelését adja a szervezet szakmai és technikai működésének, kiemelve és hangsúlyozva az elért eredményeket és sikereket, támogató kritikával illetve a működésbeli hiányokat és a hátrányokat.”

A tanulmány letölthető.

 

Szerző: MNVH
Fotó: MNVH