Bemutatkozik Biharugra: nagy fejlesztések egy kis faluban

vidaf@hoi.hu
2020. 11. 04., sze – 12:50

Biharugra Békés megye észak-keleti szegletében fekvő, közel ezer fős település, a megyében a halas tavairól ismert és híres község. Ez a terület már az Árpád-korban lakott terület volt, az itt található településeket azonban a tatárjárás elpusztította. A hatalmas terület birtokos nélkül maradt, ezért a földeket IV. Béla szétosztotta vitézei között, így lett a környékbeli földek új tulajdonosa Danela, majd 1329-ben az ő fiai. A török időkig a Danela családdal rokonságban álló Ugrayak kezében maradt a vidék, majd a hódoltság idején újra elnéptelenedett a terület. A törökök kiverése után a régi birtokos Ugray család visszatért. Ezután megerősödtek a földesúri család majorgazdaságai, ahol a lakosok részesművelést folytattak, mások alkalmazottként dolgoztak vagy béresnek szegődtek. A jobbágyfelszabadítás után viták támadtak a birtokviszonyok miatt, ezeket egy 1858-as per döntötte el, amelyet a kihalt Ugray család örököse, Bölöny Sándor rendezett. A település fejlődésének történetében az első negatív hatást a Trianoni szerződés okozta, a trianoni határ miatt Biharugra az ország legszélére került, ezzel elvesztve a kistérségen belüli relatív központi szerepét. A település, valamint elődei 1950-ig, mintegy ezer éven át Bihar vármegye részét képezték, a Bihari térség, amelyhez tartozott feldarabolódott, és a határ két oldalára került. A második világháború után ugyan megindultak az építkezések – 10 év alatt 70 új ház épült –, az 1960-as években viszont nagyobb elvándorlási hullám következett és a rendszerváltásig megfeleződött a község népessége. 

A település mégis bízik a jövőjében, előremenekül és fejleszt, csak az elmúlt öt évben rengeteg beruházást valósítottak meg az itt élők.  A korszerűsítésre nyert pályázati forrásoknak köszönhetően megújult a község óvodája és annak udvara, a piactér, az önkormányzati épület, a Tájház, a Szabó Pál Könyvtár épülete. A belterületi utak fokozatosan új aszfalt borítást kaptak, a Vidékfejlesztési Program pályázata révén a külterületi közutak fejlesztése is megvalósulhatott, útfelújítás, valamint sószóró, rézsűkasza, gréder és ágaprító beszerzése történt meg a pályázatból. Az orvosi rendelő új egészségügyi felszerelést, a könyvtár épülete új bútorzatot kapott, de megújult az önkormányzat gépparkja is. 

A kép eltávolítva.

Jelenleg is van pályázatuk megvalósítás alatt, a Bölöny-kúria felújítása, illetve a belvízvédelmi rendszer kiépítése vár még befejezésre. Az elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlására, és a szolgálati lakás külső felújítására adtak be pályázatot, amely még elbírálásra vár. 

A község vezetése viszont még nagyon sok megvalósításra váró célt tűzött ki maga elé, folytatják az utak és járdák karbantartását, szeretnék, ha a Bölöny-kúria teljeskörű (külső-belső) felújítását megtudnák oldani. A településükön is kiépülne egy térfigyelő kamerarendszer, és megvalósulhatna a szennyvízberuházás. De a település belvízének jelentős részét befogadó, és a belterületen több mint két kilométer hosszúságban áthúzódó Holt-Sebes-Körök medrének rekultivációját is terveik között említette a település polgármestere Makra Tibor. A település jövője most épül, most kell dolgozni az itt maradottak megtartásáért. 

Forrás: Brlázs Róbert, Békés megyei területi felelős